Arbejdsmetoder

Procesbeskrivelse

Når Training Gallery samarbejder med virksomheder om udvikling og uddannelse, tages der altid udgangspunkt i virksomhedens og branchens særlige forhold.

Sammen drøfter vi indgående, hvori opgaverne består, inden vi udarbejder løsningsforslag. Alle opgaver kvalitetssikres ved, at vi gennemfører en indgående foranalyse af og i virksomheden, inden vi i fællesskab definerer succeskriterier, målepunkter og indhold.

I kvalificeringsfasen arbejder vi tæt sammen om at lære deltagerne det, der er aftalt, og de skabte resultater vurderes kritisk i gennem hele implementeringsfasen og sammenholdes med succeskriterierne.

Et typisk kursusforløb kunne se sådan ud:

  • Grundig foranalyse af virksomhedens situation og behov.
  • Korte, virksomhedstilpassede undervisningsforløb med fokus på aktiv involvering af deltagerne.
  • Kombination af undervisning og coaching.
  • Grundig opfølgning i samarbejde med virksomheden.
  • Dokumentation via effektmåling.
  • Du kan læse mere om vor pædagogik ved at downloade vort infoark om emnet.

 

Fleksibel læring

Training Gallerys undervisningskoncept er tilpasset virksomhedernes virkelighed, hvor tiden er knap og behovet for målbare resultater er tilsvarende stor.

Fleksibel undervisning kalder vi vores koncept. Fleksibel læring er en kombination af flere effektive læringsformer. Vi benytter f.eks.:

  • Undervisning, hvor deltagerne er fysisk til stede.
  • Undervisning baseret på selvstudium med konference- og coachingmulighed.
  • Out-door aktiviteter.

De enkelte læringsformer kan anvendes både hver for sig og i et mix, der sikrer størst mulig udbytte for den enkelte deltager gennem en differentieret, kvalitativ og individuel undervisning.

Et kursusforløb er typisk bygget op af korte, koncentrerede kursusdage, hvor der arbejdes case- og opgaveorienteret. Herefter følger en periode hvor deltagerne kan fordybe sig i det teoretiske materiale og individuelle opgaver. I denne periode er der desuden lejlighed til at sparre med andre deltagere og instruktøren.

Efter en periode, hvor deltagerne har haft lejlighed til at afprøve det lærte i praksis, mødes deltagerne igen for opfølgning og for at få suppleret erfaringerne med yderligere viden, de kan bruge til den endelige implementering af det lærte i virksomheden.

Training Gallery ApS | CVR: 28 27 91 40 | Skrænten 5, 5800 Nyborg  | Tlf.: 70 23 77 78 | info@traininggallery.dk