Effektmåling

En investering skal give afkast
En investering skal kunne ses på bundlinien – og det gælder også, når virksomheden investerer i kompetenceudvikling.

Vi holder konstant fokus på de opstillede mål for uddannelsesindsatsen. Vi gør en indsats for at sikre, at aktiviteterne får så stor effekt som mulig. Vi vurderer effekten og behovet for eventuelle yderligere aktiviteter kontinuerligt under hele processen, og vi kan måle effekten af en uddannelsesindsats på forskellige niveauer:

  • Reaktion – i hvor høj grad er deltagerne tilfredse med uddannelsens forløb?
  • Læring – i hvor høj grad har uddannelsen tilført deltagerne ny viden, nye færdigheder eller nye holdninger?
  • Adfærd – i hvor høj grad har uddannelsen fået deltagerne til efterfølgende at ændre deres adfærd i jobbet?
  • Resultat – i hvor høj grad har uddannelsen skabt forbedrede resultater på en række på forhånd definerede områder, såsom servicegrad, produktkvalitet, kundetilfredshed, o.l.?

Du kan læse mere om effektmåling ved at downloade vores infoark her.

Professionel dokumentation
I samarbejde med professionelle udbydere af effektmåling, udarbejdes en evaluering af uddannelsesforløbets resultat. Virksomhedens ledelse modtager rapporten, som danner basis for yderligere opfølgning af indsatsen.
 
Kontak os og få en uforpligtende samtale om Effektmåling, på mail eller ringe på 70 23 77 78.
Training Gallery ApS | CVR: 28 27 91 40 | Skrænten 5, 5800 Nyborg  | Tlf.: 70 23 77 78 | info@traininggallery.dk