Teamudvikling sætter fokus på individuelle styrker og kompetencer

Enhver arbejdsplads består af individuelt tænkende personer, som har en række kompetencer og styrker. En del af disse kompetencer bruger medarbejderne allerede til at udføre de arbejdsfunktioner, de varetager. Men i alle arbejdsgrupper ligger der skjulte ressourcer, som kan bringes frem med effektiv teamudvikling.

Teamudvikling hos Training Gallery arbejder med gruppens individuelle færdigheder, således at den i højere grad bliver i stand til at nå et fælles mål. Ofte ved de enkelte medlemmer af gruppen ikke, hvilke mekanismer som står i vejen for, at hver enkelt medlem kommer til udtryk og udnytter sine styrker bedst muligt. Ved hjælp af teamudvikling sætter vi fokus på disse mekanismer, således at gruppens potentiale og arbejdsindsats optimeres.

Du kan læse mere om teamudvikling ved at downloade vores datablad om Teamudvikling her.
 
 
 

Kurset i teamudvikling arbejder blandt andet med:

 • Udvikling af fælles værdier, mål og spilleregler
 • Afklaring af gensidige forventninger medarbejderne imellem
 • Træning i kommunikation og samarbejde
 • Værktøjer til konflikt- og stresshåndtering
 • Udvikling af kollegial coaching og sparring
 • Fokus på motivation og trivsel

Et særligt indsatsområde i forbindelse med Training Gallerys teamudvikling er vores outdoor kurser. Her får medarbejderne mulighed for at afprøve teorierne om teamudvikling i praksis på den bedst mulige måde – nemlig ved at være sammen i en helt anden kontekst end til hverdag. Outdoor aktiviteterne giver deltagerne mulighed for at analysere problemstillinger, træffe fælles beslutninger, handle, kommunikere og overskride personlige grænser. Alt foregår naturligvis under fuld supervision og med gennemprøvede metoder.

Eksempler på outdoor-forløb er:

 • Analyser situationen og opgaven – hvad kræves der?
 • Forstå dine og andres behov, ressourcer og forventninger
 • Sæt fælles mål
 • Løs opgaven – sammen!
 • Reflekter i fællesskab over jeres indsats – hvad har vi lært?
 • Drag paralleller til jeres hverdag – kan vi overføre resultaterne – hvordan?
 • Eksempler på outdoor-aktiviteter:
 • Ressourceløb
 • Klatreaktiviteter
 • Bygning af tømmerflåder, tovbroer, primitive overnatningssteder o.m.a.

Hvis du er interesseret i Training Gallerys kurser, eller gerne vil høre mere om dem, kan du kontakte os og få en uforpligtende samtale om teamudvikling på 70 23 77 78 eller pr. e-mail info@traininggallery.dk.

Training Gallery ApS | CVR: 28 27 91 40 | Skrænten 5, 5800 Nyborg  | Tlf.: 70 23 77 78 | info@traininggallery.dk