Virksomhedsudvikling og strategisk udvikling

En sund, lønsom virksomhed skal være i konstant udvikling, og det er
op til virksomhedens topledelse af udstikke kursen for firmaets fremtidige udvikling.
 
Virksomhedsudviking er blevet et nøgleord, for uden en klar retning for virksomhedens langsigtede strategi, har virksomheden dårlige kort på hånden, når det handler om at stå sig godt i konkurrencen på de fleste markeder. Det har finanskrisen vist alt for mange eksempler på.
 
I Training Gallery hjælper vi med virksomhedsudvikling, og vi klæder top-ledelsen på til at håndtere fremtidens udfordringer. Vi har mange års
erfaring med virksomhedsudvikling og tilbyder skræddersyede kurser,
der bl.a. kan indeholde kompetenceudvikling af topledelsen, udarbejdelse
af strategier for forretningsudvikling eller implementering af kvalitets- og styringssystemer.
 
Training Gallery kan bl.a. hjælpe med:
 
• Coaching af topledelsen
 
• Strategiudvikling
 
• Virksomheds- og forretningsudvikling

• Implementering af nye strukturer, processer og systemer 

• Kvalitetssikring og opfølgning på allerede igangsatte projekter
 
I alle kursusforløb tager Training Gallery udgangspunkt i den enkelte virksom- hed og firmaets særlige kultur, så hvert kursus bliver unikt i forhold til den enkelte virksomheds behov.
 
Kontakt Training Gallery og hør mere om vores kursusforløb i virksom- hedsudvikling på telefon 70 23 77 78 eller e-mail info@traininggallery.dk
  
Training Gallery ApS | CVR: 28 27 91 40 | Skrænten 5, 5800 Nyborg  | Tlf.: 70 23 77 78 | info@traininggallery.dk